home

KOP11 | Bureau voor communicatie en vormgeving ontwerpt nieuwe huisstijl Dockinga College

 

PERSBERICHT

Christelijke scholengemeenschap Dockinga College, bestaande uit vijf afzonderlijke locaties, voert vanaf 1 augustus jl. een nieuwe huisstijl met een nieuw logo. Op maandag 29 augustus jl. hebben directeur/bestuurder Marcel Klaverkamp en een leerling van het Dockinga College één van de bewegwijzeringsborden in de nieuwe huisstijl aan de Parklaan in Dokkum onthuld.

Het Dockinga College staat aan de vooravond van een nieuwe fase in de reeds lange historie van de school en haar rechtsvoorgangers.

Zo zal voor de locatie in Ferwert een nieuw schoolgebouw worden gebouwd op een andere locatie in Ferwerderadiel. Daarnaast heeft de gemeenteraad van Dongeradeel in juli 2016 besloten dat drie van de vier locaties in Dokkum ook nieuwbouw krijgen aan de Parklaan.

Om deze nieuwe fase te markeren wordt vanaf 1 augustus jl. een nieuw logo en huisstijl gevoerd. De kernwaarden ‘betrokkenheid, vertrouwen en respect’ zijn leidend in het dagelijks handelen van het Dockinga College.

KOP11 | Bureau voor communicatie en vormgeving uit Groningen heeft deze kernwaarden zichtbaar gemaakt als handen met elkaar verbonden. Zij vormen de kaders van het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl.

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO, HUISSTIJL EN DRUKWERK KOP11