home

logo design Annemarie van Campen

 

webdesign Annemarie van Campen

visitekaartje Annemarie van Campen

LOGO, HUISSTIJL EN WEBDESIGN KOP11
FOTOGRAFIE GERHARD TAATGEN

BRANDING VOOR DE ZORG.
BEWUST BOUWEN AAN JE MERK.

 

In een tijd van toenemende regeldruk en administratie, voortdurende bezuinigingen en veranderingen, toenemende eisen en druk van zorgverzekeraars, inspecties en accrediterende instanties als NIAZ en HKZ, wordt een steeds hogere productie vereist tegen lagere kosten, lees: met minder mensen.

Branding gaat verder dan het ontwerpen van een logo of een passende folder. Het is een proces waarbij de unieke boodschap van je organisatie of project gecommuniceerd wordt.

Communicatie is nu belangrijker dan ooit. Interne communicatie, maar ook communicatie naar patiënten/cliënten en naar andere stakeholders toe.

Heb je niet zelf de beschikking over de benodigde capaciteit en expertise om dit te bewerkstelligen? Laat KOP11 je dan helpen met het hiervoor ontwikkelde CCI-model voor de zorg (Concept, Creatie en Implementatie).

1. Concept: Samen analyseren we de huidige situatie, trends en kansen. We gaan op zoek naar de kernwaarden van de organisatie of van het project. We zorgen dat deze kernwaarden organisatiebreed gedragen worden en borgen hiermee een eenduidige boodschap naar buiten toe.

2. Creatie: We ontwikkelen deze kernwaarden tot een duidelijke en onderscheidende visuele identiteit.

3. Implementatie: KOP11 verzorgt de volledige uitrol van deze identiteit binnen de organisatie.

 

KOP11 begeleidt en ontzorgt je van begin tot eind.
Van conceptontwikkeling tot de daadwerkelijk creatie en implementatie van een duidelijke en herkenbare identiteit of campagne.

 


 

CASE
Positionering Groninger Psychologen Coöperatie

 

De Groninger Psychologen Coöperatie (GPC) is een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde psychologen in de provincie Groningen, dat zich in een tijd van toenemende controle vanuit zorgverzekeraars, voortdurende bezuinigingen en veranderingen, toenemende eisen en druk voor samenwerking (ketenzorg), hard maakt voor blijvend hoogwaardige zorg.

 

Het GPC-bestuur kwam bij KOP11 met de vraag: 'Hoe nu verder?' De opgerichte coöperatie had nog onvoldoende richting. Over doelen en doelstellingen waren de meningen verdeeld. Eén ding was men het wel over eens: wij willen ons hard maken voor blijvend hoogwaardige zorg.

Als kick-off organiseerde KOP11 een avondvullend programma waarbij we de leden met een 17-tal prikkelende vragen probeerden te ontlokken: waarheen en waarvoor?

Het doel van de avond was voldoende input te verkrijgen voor een missie en een visie en een 5-jarenplan. Ook werd gepolst of er überhaupt voldoende draagvlak was.

De uitkomsten van deze avond resulteerden in een rapportage met o.a. een analyse van de kracht en zwaktes van en de kansen en bedreigingen voor de Coöperatie.

Hieruit kwam naar voren dat De GPC een platform ter steun en ondersteuning voor psychologen wil bieden. Dat ze zich samen hard willen maken voor blijvend hoogwaardige zorg en, door de krachten te verenigen, als serieuze gesprekspartner mee willen denken over zorgbeleid.

Wij verwoorden deze drie kernwaarden in de pay-off 'Samen staan we sterk'. Het logo dat we vervolgens ontwierpen, sluit bij deze kerngedachte aan.

Op basis van de huisstijl ontwierpen we een duidelijke website, mèt uitgebreide zoekfunctionaliteit voor verwijzers en cliënten.

We schreven een duidelijke missie en visie, die als leidraad voor de GPC geldt. De doelstellingen werden vervolgens vormgegeven in een informatieve flyer en bijbehorende beursbanner.

De GPC is nu in staat om met haar leden een eigen koers te varen en heeft alle middelen in handen om naar andere eerstelijnsdisciplines, als huisartsen, maar ook gespecialiseerde GGZ, andere verwijzers, zorgverzekeraars, landelijke vakverenigingen en beleidsmakers haar meerwaarde aan te tonen.

 

 

 

POSITIONERING, ONTWIKKELING BEELDCONCEPT, LOGO, HUISSTIJL, WEBDESIGN EN DRUKWERK KOP11

 


 

CASE
Campagne ERP-project UMCG

 

Het jaar 2017 stond voor het UMCG in het teken van een aantal grote ICT-projecten. Zo ging het UMCG o.a. over op een nieuw systeem voor de ondersteuning van de financiële-, logistieke- en inkoopprocessen (ERP).

KOP11 ontwikkelde voor het UMCG de ERP-campagne. Er werden twee verschillende beeldconcepten ontwikkeld, één voor de aankondiging en één voor de implementatie van het project. In vervolg daarop ontwierp KOP11 een 5-tal affiches waarop de verschillende stappen in de transitie naar het nieuwe ERP-systeem duidelijk gecommuniceerd werden.

Ontwikkel voor ons een aansprekende en opvallende campagne die de aankomende veranderingen op een heldere manier onder de aandacht brengt bij de medewerkers van het UMCG, was de vraag waarmee het UMCG bij KOP11 kwam.

Poster introductie ERP UMCG

 

Poster introductie ERP UMCG

 

Poster introductie ERP UMCG

 

Poster introductie ERP UMCG

 

ONTWIKKELING BEELDCONCEPT, FOTOGRAFIE EN ONTWERP KOP11

BRANDING VOOR HET ONDERWIJS.
BEWUST BOUWEN AAN JE MERK.

 

Of u als directeur/bestuurder nu het eigen aandeel in het aantal leerlingen wilt behouden of zelfs wilt vergroten: door als school invulling te geven aan een duidelijke identiteit maakt u uw doelgroep duidelijk wat de meerwaarde van uw school is ten opzichte van andere scholen in de regio.

Branding gaat verder dan het ontwerpen van een logo of een passende folder. Het is een proces waarbij de unieke boodschap van uw organisatie gecommuniceerd wordt.

Niet zelf de beschikking over de benodigde capaciteit en expertise om dit stevig neer te zetten? Laat KOP11 u dan helpen met het hiervoor ontwikkelde CCI-model (Concept, Creatie en Implementatie).

1. Concept: Samen analyseren we de concurrentie, trends en kansen. We gaan op zoek naar de kernwaarden van de school. We zorgen dat deze kernwaarden organisatiebreed gedragen worden en borgen hiermee een eenduidige boodschap naar buiten, naar de doelgroep toe.

2. Creatie: We ontwikkelen deze kernwaarden tot een duidelijke en onderscheidende visuele identiteit.

3. Implementatie: KOP11 verzorgt de volledige uitrol van deze identiteit binnen uw organisatie.

 

KOP11 begeleidt en ontzorgt u van begin tot eind.
Van de ontwikkeling van het concept tot de daadwerkelijk creatie en implementatie van een duidelijke en herkenbare identiteit of campagne voor uw school. 

 


 

CASE
Herpositionering Dockinga College

 

UIT HET PERSBERICHT

Christelijke scholengemeenschap Dockinga College, bestaande uit vijf afzonderlijke locaties, voert vanaf 1 augustus jl. een nieuwe huisstijl met een nieuw logo. Op maandag 29 augustus jl. hebben directeur/bestuurder Marcel Klaverkamp en een leerling van het Dockinga College één van de bewegwijzeringsborden in de nieuwe huisstijl aan de Parklaan in Dokkum onthuld.

Het Dockinga College staat aan de vooravond van een nieuwe fase in de reeds lange historie van de school en haar rechtsvoorgangers.

(...)

 

Om deze nieuwe fase te markeren wordt vanaf 1 augustus jl. een nieuw logo en huisstijl gevoerd. De kernwaarden ‘betrokkenheid, vertrouwen en respect’ zijn leidend in het dagelijks handelen van het Dockinga College.

KOP11 | Bureau voor communicatie en vormgeving uit Groningen heeft deze kernwaarden zichtbaar gemaakt als handen met elkaar verbonden. Zij vormen de kaders van het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl.

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

CONCEPTONTWIKKELING, LOGO, HUISSTIJL EN DRUKWERK KOP11