home

BRANDING VOOR DE ZORG.
BEWUST BOUWEN AAN JE MERK.

 

De meerwaarde van branding

In een tijd van toenemende regeldruk en administratie, voortdurende bezuinigingen en veranderingen, toenemende eisen en druk van zorgverzekeraars, inspecties en accrediterende instanties als NIAZ en HKZ, wordt een steeds hogere productie vereist tegen lagere kosten, lees: met minder mensen.

Branding gaat verder dan het ontwerpen van een logo of een passende folder. Het is een proces waarbij de unieke boodschap van je organisatie of project in al zijn facetten gecommuniceerd wordt.

Het belang van communicatie

Communicatie is nu belangrijker dan ooit. Interne communicatie, maar ook communicatie naar patiënten/cliënten en naar andere stakeholders toe.

Heb je niet zelf de beschikking over de benodigde capaciteit en expertise om dit te bewerkstelligen? Laat KOP11 je dan helpen met het hiervoor ontwikkelde CCI-model voor de Zorg (Concept, Creatie en Implementatie).

1. Concept: Samen analyseren we de huidige situatie, trends en kansen. We gaan op zoek naar de kernwaarden van de organisatie of van het project. We zorgen dat deze kernwaarden organisatiebreed gedragen worden en borgen hiermee een eenduidige boodschap naar buiten toe.

2. Creatie: We ontwikkelen deze kernwaarden tot een duidelijke en onderscheidende visuele identiteit.

3. Implementatie: KOP11 verzorgt de volledige uitrol van deze identiteit binnen de organisatie.

 

KOP11 begeleidt en ontzorgt je van begin tot eind. Van conceptontwikkeling tot de daadwerkelijk creatie en implementatie van een duidelijke en herkenbare identiteit of campagne.

 


 

CASE:
Positionering Groninger Psychologen Coöperatie

 

De Groninger Psychologen Coöperatie (GPC) is een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde psychologen in de provincie Groningen, dat zich in een tijd van toenemende controle vanuit zorgverzekeraars, voortdurende bezuinigingen en veranderingen, toenemende eisen en druk voor samenwerking (ketenzorg), hard maakt voor blijvend hoogwaardige zorg.

 

Het GPC-bestuur kwam bij KOP11 met de vraag: 'Hoe nu verder?' De opgerichte coöperatie had nog onvoldoende richting. Over doelen en doelstellingen waren de meningen verdeeld. Eén ding was men het wel over eens: wij willen ons hard maken voor blijvend hoogwaardige zorg.

Missie en visie

Als kick-off organiseerde KOP11 een avondvullend programma waarbij we de leden met een 17-tal prikkelende vragen probeerden te ontlokken: waarheen en waarvoor?

Het doel van de avond was voldoende input te verkrijgen voor een missie en een visie en een 5-jarenplan. Ook werd gepolst of er überhaupt voldoende draagvlak was.

De uitkomsten van deze avond resulteerden in een rapportage met o.a. een analyse van de kracht en zwaktes van en de kansen en bedreigingen voor de Coöperatie.

Hieruit kwam naar voren dat De GPC een platform ter steun en ondersteuning voor psychologen wil bieden. Dat ze zich samen hard willen maken voor blijvend hoogwaardige zorg en, door de krachten te verenigen, als serieuze gesprekspartner mee willen denken over zorgbeleid.

Concept, creatie en implementatie

Wij verwoorden deze drie kernwaarden in de pay-off 'Samen staan we sterk'. Het logo dat we vervolgens ontwierpen, sluit bij deze kerngedachte aan.

Op basis van de huisstijl ontwierpen we een duidelijke website, mèt uitgebreide zoekfunctionaliteit voor verwijzers en cliënten.

We schreven een duidelijke missie en visie, die als leidraad voor de GPC geldt. De doelstellingen werden vervolgens vormgegeven in een informatieve flyer en bijbehorende beursbanner.

De GPC is nu in staat om met haar leden een eigen koers te varen en heeft alle middelen in handen om naar andere eerstelijnsdisciplines, als huisartsen, maar ook gespecialiseerde GGZ, andere verwijzers, zorgverzekeraars, landelijke vakverenigingen en beleidsmakers haar meerwaarde aan te tonen.

 

 

POSITIONERING, ONTWIKKELING BEELDCONCEPT, LOGO, HUISSTIJL, WEBDESIGN EN DRUKWERK KOP11

 


 

CASE:
Campagne ERP-project UMCG

 

"Ontwikkel voor ons een aansprekende en opvallende campagne die de aankomende veranderingen op een heldere manier onder de aandacht brengt bij de medewerkers van het UMCG", was de vraag waarmee het UMCG bij KOP11 kwam.

 

Het jaar 2017 stond voor het UMCG in het teken van een aantal grote ICT-projecten. Zo ging het UMCG o.a. over op een nieuw systeem voor de ondersteuning van de financiële-, logistieke- en inkoopprocessen (ERP).

Campagne

KOP11 ontwikkelde voor het UMCG de ERP-campagne. Er werden twee verschillende beeldconcepten ontwikkeld, één voor de aankondiging en één voor de implementatie van het project. In vervolg daarop ontwierp KOP11 een 5-tal affiches waarop de verschillende stappen in de transitie naar het nieuwe ERP-systeem duidelijk gecommuniceerd werden.

Poster introductie ERP UMCG

 

Poster introductie ERP UMCG

 

Poster introductie ERP UMCG

 

Poster introductie ERP UMCG

 

ONTWIKKELING BEELDCONCEPT, FOTOGRAFIE EN ONTWERP KOP11

KLANTEN OVER KOP11

Referenties zorg

  • "Ik ken Hilde als een ervaren en creatief designer die met je meedenkt en goed luistert naar jouw wensen. Zij heeft voor de IT afdeling van het UMCG verschillende pakkende posters ontworpen en werkt nu aan de lay out van onze nieuwe digitale nieuwsbrief. Ze werkt snel en het lukt haar ook altijd om op tijd te leveren."

    Marijke Keizer
    Communicatie adviseur Medische en Informatie Technologie UMCG
  • "Hilde onderscheidt zich van andere bureau's door snel, kwalitatief hoogstaand werk te leveren, waarbij zij goed luistert naar de wensen van de opdrachtgever. Zij verdiept zich in het onderwerp en is daardoor een prettige sparringpartner die met de opdrachtgever meedenkt. Dat komt het uiteindelijke product ten goede!"

    Sjoerd Weiland
    Communicatie adviseur ICT RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer)